Verslag zondag 15 mei 11.00 – 17.00 uur

Wat was het een prachtige dag!
Niet alleen omdat de zon zo vrolijk scheen, maar vooral ook omdat er zoveel vrolijke mensen het 50 jarig jubileum van het Amstelpark hebben mee gevierd. 

De onthulling van de jubileumboom is gedaan door Nico van Ree, de tuinman die al vanaf de aanleg van de Floriade bij het park betrokken was en dat tot zijn pensioen is gebleven.

Herinneringen aan de Floriade stonden deze dag centraal. Het 50 jaar oude liedje ‘Naar de Floriade’ werd nog eens gezongen en gedurende de dag kwamen er een aantal mensen bij onze kraam langs met oude foto’s en toegangskaarten. Zo mooi om te zien hoe deze herinneringen nog echt leven.

De onthulling van de boom en boomkorf werd omlijst met toespraken van Florian Eckhardt, voorzitter van de vrienden van het Amstelpark en Rocco Piers, stadsdeel bestuurder. Daarna vond er een eenvoudige ceremonie plaats, waarbij water werd gegoten en mooie wensen voor het park werden uitgesproken.
Dit werd begeleid door trommelaars van de Meditatietuin.

Na een gezellige toast op het terras van Amsteltrouw ging het middagprogramma van start. Met onder andere gezellige muziek in het stadshoutpaviljoen. 

Wij kijken met veel plezier terug op een drukke en geslaagde dag.
De jubileum activiteiten zijn nog niet voorbij: op zondag 4 september vieren we het zomerfeest. Zet die datum maar vast in de agenda!